Wolff Weetjes

27-05-2015

Chronische Nierziekte bij Katten (CNZ)

Chronische Nierziekte bij katten is een veel voorkomende en belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte bij katten ouder dan 7 jaar.
Het belangrijkste kenmerk van CNZ is dat het aantal nierbuisjes gedurende langere tijd afneemt, waardoor de nieren hun filterfunctie onvoldoende kunnen uitvoeren en de afvalstoffen die normaalgesproken via de urine het lichaam verlaten zich gaan ophopen in het bloed.
Dit leidt tot een groot aantal verschillende ziektesymptomen.

Oorzaak

Jammer genoeg is de oorzaak van deze Chronische Nierziekte in de meeste gevallen niet bekend, en hiermee is het voorkómen ervan dus ook niet mogelijk.

(vroege) Diagnose

Wat gelukkig wèl kan is een vroege opsporing en diagnose van CNZ
Aanbevolen wordt om iig éénmaal per jaar de urine te laten controleren (zie het vorige Wolff Weetje) Dit urineonderzoek wordt tegenwoordig standaard uitgevoerd bij de jaarlijkse controle van katten van 7 jaar en ouder.
De concentratie van de urine wordt dan nagekeken; een gezonde kat zal namelijk altijd sterk geconcentreerde urine hebben (een kat is immers van oorsprong een woestijndier)
Is de urine slecht geconcentreerd (te waterig), en zeker als dit ook nog gepaard gaat met gewichtsverlies, dan is dit suggestief voor een teruglopende nierfunctie.
Nader (bloed)onderzoek dient dan dit vermoeden te bevestigen.

Behandeling

Indien via bloedonderzoek is vastgesteld of er inderdaad sprake is van (Chronische) Nierziekte dan kunnen afhankelijk van de uitslagen een aantal sterk levensverlengende maatregelen genomen worden;

  • Een therapeutisch nierdieet bevat minder eiwit en zal dus leiden tot minder afvalstoffen in het bloed
  • Een hoog fosforgehalte (zeer schadelijk!) kan worden aangepakt door speciaal dieet en het toevoegen van fosfaatbinders aan het voer
  • Een laag Kaliumgehalte kan worden aangevuld door bv extra Kalium over het voer
  • Eiwitverlies via de nieren kan via specifieke medicatie tegenwoordig zeer effectief worden tegengegaan
  • Misselijkheid en slechte eetlust komt veel voor; het is dan essentieel om met medicijnen dit aan te pakken want slecht eten leidt tot afbraak van de lichaamseigen eiwitten en dit is zeer schadelijk
  • Een te hoge bloeddruk is een veel voorkomende complicatie, daar de nieren een belangrijke rol spelen in het handhaven van de juiste bloeddruk. Dit kan weer leiden tot bloedingen in het oog of de hersenen en is uiteraard ook zeer ongewenst. Ook hiervoor bestaan tegenwoordig zeer effectieve medicijnen

Kortom; Alles is gericht op een handhaving van de kwaliteit van leven van deze groep katten en indien we er op tijd bijzijn dan is er nog veel mogelijk. Vroege opsporing, dus liefst in het stadium waarin er nog géén ziektesymptomen zijn (!), is essentieel voor succes.

Kortom; Chronische Nierziekte is een complexe aandoening met een behandeling die afgestemd is op de behoeften van de afzonderlijke kat, teneinde langdurig een goede levenskwaliteit te garanderen...
Dat is de uitdaging voor de dierenarts in samenspraak met de gemotiveerde katteneigenaar...